VPRAŠAJTE NAS


NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi.eu

Operacija »Certifikacija ISO 9001:2015« je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa: »Sklop C - CERTIFIKATI«

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj.